m z i n

magazines, design and art publications ---- kolonnadenstrasse 20, leipzig 04107, germany ---- tue - sat, 11am-7pm ---- www.mzin.de

B L O G :

2012-02-06

HEUTE @ MZIN: DIPLOMPRÄSENTATION PIERRE PANE-FARRE (KLASSE SCHRIFT, PROF FRED SMEIJERS), MZIN 06.02.2012, 11.00

HEUTE @ MZIN: DIPLOMPRÄSENTATION PIERRE PANE-FARRE (KLASSE SCHRIFT, PROF FRED SMEIJERS), MZIN 06.02.2012, 11.00 HEUTE @ MZIN: DIPLOMPRÄSENTATION PIERRE PANE-FARRE (KLASSE SCHRIFT, PROF FRED SMEIJERS), MZIN 06.02.2012, 11.00 HEUTE @ MZIN: DIPLOMPRÄSENTATION PIERRE PANE-FARRE (KLASSE SCHRIFT, PROF FRED SMEIJERS), MZIN 06.02.2012, 11.00 HEUTE @ MZIN: DIPLOMPRÄSENTATION PIERRE PANE-FARRE (KLASSE SCHRIFT, PROF FRED SMEIJERS), MZIN 06.02.2012, 11.00 HEUTE @ MZIN: DIPLOMPRÄSENTATION PIERRE PANE-FARRE (KLASSE SCHRIFT, PROF FRED SMEIJERS), MZIN 06.02.2012, 11.00 HEUTE @ MZIN: DIPLOMPRÄSENTATION PIERRE PANE-FARRE (KLASSE SCHRIFT, PROF FRED SMEIJERS), MZIN 06.02.2012, 11.00